1. Sâm Tươi 12 củ 1 kg
  Sâm Tươi 12 củ 1 kg
  Thị trường: 2,000,000 đ
  Giá bán: 2,000,000 đ
  Cháy hàng
 2. Sâm Tươi 10 củ 1 kg
  Sâm Tươi 10 củ 1 kg
  Thị trường: 2,100,000 đ
  Giá bán: 2,100,000 đ
  Cháy hàng
 3. Sâm Tươi 6 củ 1 kg
  Sâm Tươi 6 củ 1 kg
  Thị trường: 2,700,000 đ
  Giá bán: 2,700,000 đ
  Cháy hàng
 4. Sâm Tươi 5 củ 1 kg
  Sâm Tươi 5 củ 1 kg
  Thị trường: 3,000,000 đ
  Giá bán: 3,000,000 đ
  Cháy hàng
 
 
 1. -20%
  Nấm Linh Chi đỏ Thái Lát Hàn Quốc 500gr
  Nấm Linh Chi đỏ Thái Lát Hàn Quốc 500gr
  Thị trường: 500,000 đ
  Giá bán: 400,000 đ
  Cháy hàng
 2. -12%
  Nấm Linh Chi Đỏ Thiên Nhiên Hàn Quốc Khay 1 kg
  Nấm Linh Chi Đỏ Thiên Nhiên Hàn Quốc Khay 1 kg
  Thị trường: 2,500,000 đ
  Giá bán: 2,200,000 đ
  Cháy hàng
 3. -12%
  Nấm Linh Chi Vàng Tự Nhiên Hàn Quốc
  Nấm Linh Chi Vàng Tự Nhiên Hàn Quốc
  Thị trường: 2,500,000 đ
  Giá bán: 2,200,000 đ
  Cháy hàng
 4. Nấm Linh Chi Tím Hàn Quốc
  Nấm Linh Chi Tím Hàn Quốc
  Thị trường: 800,000 đ
  Giá bán: 800,000 đ
  Cháy hàng
 
 
 1. -22%
  Cao Đông Trùng Hạ Thảo Hộp Gỗ
  Cao Đông Trùng Hạ Thảo Hộp Gỗ
  Thị trường: 1,800,000 đ
  Giá bán: 1,400,000 đ
  Cháy hàng
 2. -11%
  Cao Linh Chi Đông Trùng Pochoen
  Cao Linh Chi Đông Trùng Pochoen
  Thị trường: 900,000 đ
  Giá bán: 800,000 đ
  Cháy hàng
 3. Nước Đông Trùng Hạ Thảo
  Nước Đông Trùng Hạ Thảo
  Thị trường: 0
  Giá bán: 0 đ
  Cháy hàng
 4. -10%
  Viên Đông Trùng Kết Hợp Nhân Sâm
  Viên Đông Trùng Kết Hợp Nhân Sâm
  Thị trường: 1,500,000 đ
  Giá bán: 1,350,000 đ
  Cháy hàng
 
 

 1. -20%
  Nấm Linh Chi đỏ Thái Lát Hàn Quốc 500gr
  Nấm Linh Chi đỏ Thái Lát Hàn Quốc 500gr
  Thị trường: 500,000 đ
  Giá bán: 400,000 đ
  Cháy hàng
 2. -12%
  Nấm Linh Chi Đỏ Thiên Nhiên Hàn Quốc Khay 1 kg
  Nấm Linh Chi Đỏ Thiên Nhiên Hàn Quốc Khay 1 kg
  Thị trường: 2,500,000 đ
  Giá bán: 2,200,000 đ
  Cháy hàng
 3. -12%
  Nấm Linh Chi Vàng Tự Nhiên Hàn Quốc
  Nấm Linh Chi Vàng Tự Nhiên Hàn Quốc
  Thị trường: 2,500,000 đ
  Giá bán: 2,200,000 đ
  Cháy hàng
 4. Nấm Linh Chi Tím Hàn Quốc
  Nấm Linh Chi Tím Hàn Quốc
  Thị trường: 800,000 đ
  Giá bán: 800,000 đ
  Cháy hàng